Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Radlin
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 3202465
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład osobowy
Komisje
Komisja Infrastruktury
Protokoły komisji
Komisja ds. Społecznych
Protokoły komisji
Komisja Budżetu
Protokoły komisji
Komisja Rewizyjna
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Protokoły komisji
Regulaminy
Sesje
Kadencja 2010-2014
Rok 2010
Sesja 2010.12.29
Sesja 2010.12.14
Sesja 2010.11.30
Rok 2011
Sesja 2011.01.25
Sesja 2011.02.22
Sesja 2011.03.29
Sesja 2011.04.28
Sesja 2011.05.31
Sesja 2011.06.28
Kadencja 2006-2010
Rok 2009
Sesja 2009.01.28
Sesja 2009.02.26
Sesja 2009.03.26
Sesja 2009.04.29
Sesja 2009.05.28
Sesja 2009.06.25
Sesja 2009.07.30
Sesja 2009.08.27
Sesja 2009.09.29
Sesja 2009.10.27
Sesja 2009.11.24
Sesja 2009.12.08
Sesja 2009.12.29
Rok 2008
Sesja 2008.01.30
Sesja 2008.02.28
Sesja 2008.03.27
Sesja 2008.04.23
Sesja 2008.05.29
Sesja 2008.06.25
Sesja 2008.08.28
Sesja 2008.10.01
Sesja 2008.10.30
Sesja 2008.11.27
Sesja 2008.12.23
Rok 2007
Sesja 2007.01.25
Sesja 2007.02.22
Sesja 2007.03.23
Sesja 2007.03.29
Sesja 2007.04.26
Sesja 2007.05.30
Sesja 2007.06.28
Sesja 2007.08.06
Sesja 2007.08.30
Sesja 2007.09.27
Sesja 2007.10.25
Sesja 2007.11.29
Sesja 2007.12.27
Rok 2006
Sesja 2006.11.24
Sesja 2006.12.02
Sesja 2006.12.28
Rok 2010
Sesja 2010.10.26
Sesja 2010.09.28
Sesja 2010.09.02
Sesja 2010.06.21
Sesja 2010.05.25
Sesja 2010.04.27
Sesja 2010.03.30
Sesja 2010.02.23
Sesja 2010.01.26
Kadencja 2002-2006
Rok 2002
Sesja 2002.11.15
Sesja 2002.11.28
Sesja 2002.12.05
Sesja 2002.12.30
Rok 2003
Sesja 2003.01.23
Sesja 2003.02.27
Sesja 2003.03.27
Sesja 2003.04.24
Sesja 2003.05.29
Sesja 2003.06.30
Sesja 2003.07.07
Sesja 2003.08.28
Sesja 2003.09.25
Sesja 2003.10.30
Sesja 2003.11.26
Sesja 2003.12.18
Rok 2004
Sesja 2004.01.07
Sesja 2004.02.12
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.03.25
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.04.06
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.04.29
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.05.20
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.05.27
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.06.30
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.08.26
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.02
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.16
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.29
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.10.28
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.11.25
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.12.14
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.12.29
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2005
Sesja 2005.01.27
Sesja 2005.02.24
Sesja 2005.03.31
Sesja 2005.04.28
Sesja 2005.05.30
Sesja 2005.06.29
Sesja 2005.08.25
Sesja 2005.09.29
Sesja 2005.10.27
Sesja 2005.11.23
Sesja 2005.12.29
Rok 2006
Sesja 2006.01.26
Sesja 2006.02.23
Sesja 2006.03.30
Sesja 2006.04.27
Sesja 2006.05.25
Sesja 2006.06.29
Sesja 2006.07.31
Sesja 2006.08.31
Sesja 2006.09.28
Sesja 2006.10.26
Kadencja 1997-2002
Rok 2001
Rok 2002
Oświadczenia majątkowe i inne oświadczenia Radnych
Oświadczenia złożone w 2005 roku
Oświadczenia złożone w 2006 roku
Oświadczenia złożone w 2007 roku
Oświadczenia złożone w 2008 roku
Oświadczenia złożone w 2009 roku
Oświadczenia złożone w 2010 roku
Oświadczenia złożone w 2011 roku
Władze Miasta
Burmistrz Miasta - mgr Barbara Magiera
Zastępca Burmistrza od 01.01.2011r. - mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza do 31.12.2010r. - inż. Piotr Śmieja
Zarządzenia Burmistrza
Kadencja 2010-2014
Rok 2010
Rok 2011
Kadencja 2006-2010
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Kadencja 2002-2006
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Uchwały Zarządu Miasta
Urząd Miasta
Struktura organizacyjna i zakresy zadań poszczególnych komórek
Referat Prawny i Zamówień Publicznych
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wyborze oferty
Bieżące informacje o zawartych umowach
Archiwalne informacje o zawartych umowach
Konkursy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, załączniki do siwz, wyjaśnienia i inne dokumenty
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowisko inspektora w referacie księgowości budżetowej
Nabór na stanowisko referenta w Gminnym Centrum Informacji w Urzędzie Miasta Radlin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki oświatowe
Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 1
Przedszkole Publiczne nr 2
Przedszkole Publiczne nr 3
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Zespół Szkół Sportowych
Gimnazjum nr 1
Inne
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Ośrodek Pomocy Społecznej
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowisko starszego referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie
Nabór na stanowisko urzędnicze księgowy - kasjer w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie
Nabór na stanowisko głównego księgowego OPS w Radlinie
Nabór na stanowisko referenta w OPS w Radlinie
Nabór na stanowisko księgowy - kasjer w OPS w Radlinie
Świetlica Środowiskowa "KOLIBA"
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowisko starszego referenta w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
Spółki Prawa Handlowego
Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej
Organy wyborcze na terenie Miasta Radlin
Wybory samorządowe 21.11.2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.06.2010
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radlinie 14.06.2009
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07.06.2009
Wybory Parlamentarne 21.10.2007
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radlinie 25.02.2007
Wybory Samorządowe 12.11.2006
Menu przedmiotowe
Działalność Rady Miejskiej
Statut Miasta
Uchwały
Budownictwo i mieszkania
Finanse
Gospodarka gruntami
Ochrona środowiska
Godpodarka Komunalna
Organizacja pracy Rady Miejskiej
Oświata, kultura i sport
Podatki i opłaty lokalne
Praca
Strategia i rozwój miasta
Zdrowie i opieka społeczna
Sesje 2001-2009
Kadencja 2006-2010
Rok 2009
Sesja 2009.01.28
Sesja 2009.02.26
Sesja 2009.03.26
Sesja 2009.04.29
Sesja 2009.05.28
Sesja 2009.06.25
Sesja 2009.07.30
Sesja 2009.08.27
Sesja 2009.09.29
Sesja 2009.10.27
Sesja 2009.11.24
Sesja 2009.12.08
Sesja 2009.12.29
Rok 2008
Sesja 2008.01.30
Sesja 2008.02.28
Sesja 2008.03.27
Sesja 2008.04.23
Sesja 2008.05.29
Sesja 2008.06.25
Sesja 2008.08.28
Sesja 2008.10.01
Sesja 2008.10.30
Sesja 2008.11.27
Sesja 2008.12.23
Rok 2007
Sesja 2007.01.25
Sesja 2007.02.22
Sesja 2007.03.23
Sesja 2007.03.29
Sesja 2007.04.26
Sesja 2007.05.30
Sesja 2007.06.28
Sesja 2007.08.06
Sesja 2007.08.30
Sesja 2007.09.27
Sesja 2007.10.25
Sesja 2007.11.29
Sesja 2007.12.27
Rok 2006
Sesja 2006.11.24
Sesja 2006.12.02
Sesja 2006.12.28
Kadencja 2002-2006
Rok 2002
Sesja 2002.11.15
Sesja 2002.11.28
Sesja 2002.12.05
Sesja 2002.12.30
Rok 2003
Sesja 2003.01.23
Sesja 2003.11.26
Sesja 2003.10.30
Sesja 2003.09.25
Sesja 2003.08.28
Sesja 2003.07.07
Sesja 2003.06.30
Sesja 2003.05.29
Sesja 2003.04.24
Sesja 2003.03.27
Sesja 2003.02.27
Sesja 2003.12.18
Rok 2004
Sesja 2004.01.07
Sesja 2004.02.12
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.03.25
Projekty uchwał
test
Uchwały
Sesja 2004.04.06
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.04.29
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.05.20
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.05.27
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.06.30
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.08.26
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.02
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.16
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.09.29
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.10.28
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.11.25
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.12.14
Projekty uchwał
Uchwały
Sesja 2004.12.29
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2005
Sesja 2005.01.27
Sesja 2005.02.24
Sesja 2005.03.31
Sesja 2005.04.28
Sesja 2005.05.30
Sesja 2005.06.29
Sesja 2005.08.25
Sesja 2005.09.29
Sesja 2005.10.27
Sesja 2005.11.23
Sesja 2005.12.29
Rok 2006
Sesja 2006.01.26
Sesja 2006.02.23
Sesja 2006.03.30
Sesja 2006.04.27
Sesja 2006.05.25
Sesja 2006.06.29
Sesja 2006.07.31
Sesja 2006.08.31
Sesja 2006.09.28
Sesja 2006.10.26
Kadencja 1997-2002
Rok 2001
Rok 2002
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Bieżące informacje o zawartych umowach
Archiwalne informacje o zawartych umowach
Konkursy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, załączniki do siwz, wyjaśnienia i inne dokumenty
Oświadczenia majątkowe i inne oświadczenia
Oświadczenia złożone w 2005 roku
Radni
Pracownicy samorządowi
Oświadczenia złożone w 2006 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Oświadczenia złożone w 2007 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Oświadczenia złożone w 2008 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Oświadczenia złożone w 2009 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Oświadczenia złożone w 2010 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Oświadczenia złożone w 2011 roku
Pracownicy samorządowi
Radni
Budżet miasta
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole wewnętrzne
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Miasta
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania
Informacja z wykonania budżetu
Majątek publiczny
Gmina
Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Pomoc publiczna / ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenie spłat na raty
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Ochrona środowiska
Obwieszczenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin - wersja ujednolicona
Przepisy dotyczące podatków
Interpretacje w sprawach podatkowych
Inne ogłoszenia, komunikaty
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu